5̗\@ۂu[͋󂢂ĂCG[͂⍬bh͖

  1  2  3 4 5 U V 8 9 15 16  22  23  29  30
                               
 W                            
 X                              
 PO                              
 PP                            
 PQ                              
 P                              
 Q                              
 R                              
 S